Sự kiện

An abstract should be in one paragraph with no more 350 words, describing the major aspects of the entire paper in a prescribed sequence that includes: 1) Introduction: The overall purpose of the study and the research problem(s) you investigated; 2) Objective(s): The outcomes that you aim to achieve by conducting research; 3) Method: The basic design of the study; 4) Results: Major findings or trends found as a result of your analysis; and, 5) Conclusions: a brief summary of your interpretations and conclusions.

Hội nghị Khoa học Cố đô là hoạt động thường niên của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị là diễn đàn trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm quản lý ở tất cả các lĩnh vực khoa học, nhằm góp phần chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống người dân tại tỉnh nhà và trên phạm vi cả nước.  

Emerging infectious diseases are, more than ever, at the center of the world’s attention. Join a diverse group of colleagues from around the world as they present new knowledge and breakthroughs about how to discover, detect, understand, prevent and respond to outbreaks of emerging disease threats.

Rescheduled Date: October 3-5th, 2021

Venue: Kaohsiung Marriott Hotel (Kaohsiung, Taiwan)

Length: 2.5 days (+1 day Pre-Event Meeting)

Program: Interest Group Seminars, Summit Programming (Workshops, Oral/Poster Presentations, Symposiums, Alternative Sessions, Plenary Speakers), Welcome Reception, Banquet, Master Classes, Cultural Tours

The Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health will be organising the “APACPH International Webinar 2.0 on COVID-19 pandemic – Developing and Accomplishing COVID-19 Exit Strategy Plan” on the 16th June 2020 (Tuesday) at 10.00am (GMT+7)

Hoạt động tiêu biểu

ICHR publication on "Health behavior"
Health behaviors are actions individuals take that affect their health. They include actions that lead to improved...
ICHR publication on "Environmental Health"
Environmental health is the branch of public health that: focuses on the relationships between people and their...
ICHR publication on "Infectious and Tropical diseases"
Vietnam faces infectious diseases, tropical diseases related to the climate characteristics of the region. Research in...
ICHR publication on "Mental health and NCDs"
ICHR Institute has leading experts in these fields in the Central - Central Highlands region, participating in research...
ICHR publication on "Maternal & Child Health and Reproductive Health"
Maternal & Child Health and Reproductive Health is a strong research area of ICHR with the participation of many...

Tạp chí trong nước

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến trầm cảm ở người cao tuổi tại quận thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh năm 2014
Tiêu đề

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến trầm cảm ở người cao tuổi tại quận thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

Tác giả

Nguyễn Đỗ Ngọc, Đoàn Vương Diễm Khánh

Năm xuất bản
2015
Nhà xuất bản

Tạp chí Y học Thực hành

Tải về

Link

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến trầm cảm ở người cao tuổi tại quận thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh năm 2014
Tiêu đề

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến trầm cảm ở người cao tuổi tại quận thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

Tác giả

Nguyễn Đỗ Ngọc, Đoàn Vương Diễm Khánh

Năm xuất bản
2015
Nhà xuất bản

Tạp chí Y học Thực hành

Tải về

Link

Nghiên cứu về kiến thức, thái độ, thực hành của người dân và khả năng đáp ứng của y tế địa phương về những vấn đề sức khỏe liên quan đến biến đổi khí hậu tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tiêu đề

Nghiên cứu về kiến thức, thái độ, thực hành của người dân và khả năng đáp ứng của y tế địa phương về những vấn đề sức khỏe liên quan đến biến đổi khí hậu tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả

Nguyễn Hoàng Lan, Nguyễn Thị Kim Ngân

Năm xuất bản
2015
Nhà xuất bản

Tạo chí y học thực hành 

Tải về

Link

Nhiễm khuẩn ở trẻ sơ sinh bệnh viện trung ương Huế
Tiêu đề

Nhiễm khuẩn ở trẻ sơ sinh bệnh viện trung ương Huế

Tác giả

Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Nam Liên, Mai Văn Tuấn, Lê Thị Công Hoa

Năm xuất bản
2015
Nhà xuất bản

Tạp chí Y học Thực hành (983)

Tải về

Link

Khảo sát sự hài lòng với dịch vụ chăm sóc thai sản của bà mẹ người dân tộc thiểu số tại huyện miền núi A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế
Tiêu đề

Khảo sát sự hài lòng với dịch vụ chăm sóc thai sản của bà mẹ người dân tộc thiểu số tại huyện miền núi A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả

Lê Đình Dương, Võ Văn Thắng

Năm xuất bản
2015
Nhà xuất bản

Tạp chí y học cộng đồng số 25 tháng 11/2015

Tải về

Link

Factors affecting help-seeking behaviors in mental health services of people with depression in Thua Thien Hue
Tiêu đề

Factors affecting help-seeking behaviors in mental health services of people with depression in Thua Thien Hue

Tác giả

Ho Dung, Tran Binh Thang, Vo Van Thang, Nguyen Huu Cat

Năm xuất bản
2015
Nhà xuất bản

Journal of Medicine and Pharmacy

Tải về

Link

Nghiên cứu tình hình tai nạn thương tích và khả năng đáp ứng của ngư dân đánh bắt xa bờ tại xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Tiêu đề

Nghiên cứu tình hình tai nạn thương tích và khả năng đáp ứng của ngư dân đánh bắt xa bờ tại xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Tác giả

Đoàn Phước Thuộc, Ngô Viết Lộc, Nguyễn Hoàng Lan, Nguyễn Minh Tâm, Trần Thị Thanh Nhàn

Năm xuất bản
2015
Nhà xuất bản

Tạp chí Y học Thực hành 963(5), Tr.22 - 26

Tải về