Sự kiện

The 10th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights (APCRSHR10) will be held in Siem Reap, Cambodia from 26th to 29th May, 2020

“Improving Health Equity among Greater Sub-Mekong Region: A Public Health Challenge”

 

The Faculty of Public Health, Mahidol University collaborating with Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH) will organize the 51st APACPH conference 2019 under the theme “SDGs in Reality”

The 7th AHLA conference with the main theme Health Literacy in Smart Universal Healthcare, to be held in Ho Chi Minh, Vietnam, 10th-12th November 2019

Hoạt động tiêu biểu

Dự án nghiên cứu dịch tễ học rắn cắn tại thành phố Cần Thơ năm 2018
Viện NCSKCĐ hợp tác với Viện Y học Nhiệt đới Bernhard Nocht, Hamburg, CHLB Đức cùng với Sở Y tế TP Cần Thơ đã triển...
“Nghiên cứu thuần tập về sức khỏe thanh thiếu niên Huế: Nâng cao thị lực và dự phòng các bệnh không lây nhiễm”
Viện Nghiên cứu Sức khoẻ Cộng đồng, Trường Đại học Y Dược Huế phối hợp với Trường Đại học Y Nha Tokyo, Nhật Bản tiến...
Science Cafe tháng 5: "Tại sao phải đặt vấn đề Đạo đức trong nghiên cứu Y học" - GS. Trần Tịnh Hiền
Buổi Cafe khoa học chủ đề "Tại sao phải đặt vấn đề đạo đức trong nghiên cứu Y học" với sự tham gia của GS. Trần Tịnh...
Health risk due to food contamination induced by urban flood - PhD student: Nguyen Thanh Gia
Hue city is located in central Vietnam on the banks of the Huong (perfume) river. The rainy season is from August to...
Science Cafe: Câu chuyện khoa học bên tách Café
Lần đầu tiên hoạt động Café khoa học được tổ chức tại Đại học Y Dược Huế, đây là nơi mà các sinh viên, bác sĩ trẻ có...

English Editions

Factors affecting help-seeking behaviors in mental health services of people with depression in Thua Thien Hue
Tiêu đề

Factors affecting help-seeking behaviors in mental health services of people with depression in Thua Thien Hue

Tác giả

Ho Dung, Tran Binh Thang, Vo Van Thang, Nguyen Huu Cat

Năm xuất bản
2015
Nhà xuất bản

Journal of Medicine and Pharmacy

Tải về

Link

Stigma experiences among people with schizophrenia in central Vietnam
Tiêu đề

Stigma experiences among people with schizophrenia in central Vietnam

Tác giả

Doan Vuong Diem Khanh, Michael  P Dunne, Vo Van Thang, Tran Binh Thang

Năm xuất bản
2015
Nhà xuất bản

Vietnam Journal of Public Health

Tải về
Prevalence of dementia among the elderly and health care needs for people living with dementia in an urban community of central Vietnam
Tiêu đề

Prevalence of dementia among the elderly and health care needs for people living with dementia in an urban community of central Vietnam

Tác giả

Doan Vuong Diem Khanh, Vo Van Thang, Ho Dung, Tran Binh Thang, Hoang Dinh Tuyen, Hoang Dinh Hue, Le Dinh Duong

Năm xuất bản
2015
Nhà xuất bản

Vietnam Journal of Public Health

Tải về
Well being, depression and suicidal ideation among medical students throughout Vietnam
Tiêu đề

Well being, depression and suicidal ideation among medical students throughout Vietnam

Tác giả

Anh Tran Quynh, Michael P. Dunne , Hoat Luu Ngoc

Năm xuất bản
2015
Nhà xuất bản

VIETNAM JOURNAL OF MEDICINE AND PHARMACY

Tải về
Depressive symptoms among post-menopausal women in Central Vietnam,
Tiêu đề

Depressive symptoms among post-menopausal women in Central Vietnam,

Tác giả

Lien Hoang Thi, Bao Yen Luong Thanh, Thang Vo Van, Michael Dunne,Khanh Doan Vuong Diem, Thuc Thang Bui , Linh Nguyen Hoang Thuy, Thanh Nhan Tran Thi, Binh Thang Tran

Năm xuất bản
2014
Nhà xuất bản

Vietnamese Journal of Community Medicine, No 01 (18-23)

Tải về
Assessment of essential skills and needs for scientific research of students in Hue University Of Medicine And Pharmacy
Tiêu đề

Assessment of essential skills and needs for scientific research of students in Hue University Of Medicine And Pharmacy

Tác giả

Dinh Trung Tran, Thang Vo  Van, Hoa Nguyen Van, Tran Binh Thang, Nga Nguyen Thi et al

Năm xuất bản
2013
Nhà xuất bản

Journal of Medicine and Pharmacy,, 2 (3)

Tải về
Knowledge and attitude of preventive medicine students towards their careers in future
Tiêu đề

Knowledge and attitude of preventive medicine students towards their careers in future

Tác giả

Nguyen Xuan Ha, Tran Dinh Trung , Nguyen Thi Huyen Trang, Nguyen Thi Yen, , Nguyen Thi Hoa, Cu Thi Bich Ngoc, Nguyen Minh Tam

Năm xuất bản
2013
Nhà xuất bản

Journal of Medicine and Pharmacy,, 2 (2)

Tải về