Sự kiện

The 13th international conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional countries on "Enhancing transdisciplinary collaborations on Education and Research to tackle priority public health issues in the new Era" has following objectives:

  • To strengthen the relationship of Faculties of Public Health among the Southeast Asian countries and in the world;
  • To share research results in the field of Public Health as well as priority public health issues among greater Mekong Sub-Regional countries;
  • To search for feasible solutions to enhance international collaboration among Public Health Faculties in Mekong Sub-Region and a wider area of the Southeast Asian countries about training and research in Public Health.

An abstract should be in one paragraph with no more 350 words, describing the major aspects of the entire paper in a prescribed sequence that includes: 1) Introduction: The overall purpose of the study and the research problem(s) you investigated; 2) Objective(s): The outcomes that you aim to achieve by conducting research; 3) Method: The basic design of the study; 4) Results: Major findings or trends found as a result of your analysis; and, 5) Conclusions: a brief summary of your interpretations and conclusions.

Hội nghị Khoa học Cố đô là hoạt động thường niên của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị là diễn đàn trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm quản lý ở tất cả các lĩnh vực khoa học, nhằm góp phần chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống người dân tại tỉnh nhà và trên phạm vi cả nước.  

Emerging infectious diseases are, more than ever, at the center of the world’s attention. Join a diverse group of colleagues from around the world as they present new knowledge and breakthroughs about how to discover, detect, understand, prevent and respond to outbreaks of emerging disease threats.

Rescheduled Date: October 3-5th, 2021

Venue: Kaohsiung Marriott Hotel (Kaohsiung, Taiwan)

Length: 2.5 days (+1 day Pre-Event Meeting)

Program: Interest Group Seminars, Summit Programming (Workshops, Oral/Poster Presentations, Symposiums, Alternative Sessions, Plenary Speakers), Welcome Reception, Banquet, Master Classes, Cultural Tours

Hoạt động tiêu biểu

ICHR publication on "Health behavior"
Health behaviors are actions individuals take that affect their health. They include actions that lead to improved...
ICHR publication on "Environmental Health"
Environmental health is the branch of public health that: focuses on the relationships between people and their...
ICHR publication on "Infectious and Tropical diseases"
Vietnam faces infectious diseases, tropical diseases related to the climate characteristics of the region. Research in...
ICHR publication on "Mental health and NCDs"
ICHR Institute has leading experts in these fields in the Central - Central Highlands region, participating in research...
ICHR publication on "Maternal & Child Health and Reproductive Health"
Maternal & Child Health and Reproductive Health is a strong research area of ICHR with the participation of many...

Viện NCSKCĐ tham gia dự án đánh giá chất lượng cuộc sống của người khuyết tật trên địa bàn các tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế - Quảng Nam.

HỢP TÁC CÙNG HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG – Y HỌC DỰ PHÒNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRONG DỰ ÁN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT.

 

Trong tháng 6-7/2022, cán bộ của Viện NCSKCĐ đã tham gia cùng Hội Y tế Công cộng – Y học Dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế trong dự án đánh giá chất lượng cuộc sống của người khuyết tật trên địa bàn 3 tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế - Quảng Nam.

 

Dự án tiếp cận 80 người khuyết tật ở mỗi tỉnh, phỏng vấn trực tiếp người khuyết tật dưới sự hỗ trợ của cán bộ Y tế địa phương. Đối tượng khảo sát là trẻ em và người trưởng thành mắc các dạng khuyết tật và người nhà chăm sóc cho người khuyết tật (NKT) được khám sàng lọc và có trong danh sách nhận hỗ trợ, can thiệp từ dự án tại các địa bàn nghiên cứu (Các dự án can thiệp được thực hiện bởi các đối tác khác). Mục tiêu của dự án là đánh giá chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại 3 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam ở thời điểm trước can thiệp dự án, sau 3 tháng và 6 tháng nhận hỗ trợ của dự án và xác định tỉ lệ (%) người khuyết tật có thay đổi chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại các tỉnh.

 

Một số hình ảnh từ quá trình thực hiện dự án:

 

Ảnh 1: Tập huấn điều tra viên trước khi tiến hành khảo sát

 

Ảnh 2: Thu thập thông tin người khuyết tật tại địa bàn tỉnh Quảng Trị

 

Ảnh 3: Thu thập thông tin tại thị trấn A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.