Sự kiện

An abstract should be in one paragraph with no more 350 words, describing the major aspects of the entire paper in a prescribed sequence that includes: 1) Introduction: The overall purpose of the study and the research problem(s) you investigated; 2) Objective(s): The outcomes that you aim to achieve by conducting research; 3) Method: The basic design of the study; 4) Results: Major findings or trends found as a result of your analysis; and, 5) Conclusions: a brief summary of your interpretations and conclusions.

Hội nghị Khoa học Cố đô là hoạt động thường niên của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị là diễn đàn trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm quản lý ở tất cả các lĩnh vực khoa học, nhằm góp phần chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống người dân tại tỉnh nhà và trên phạm vi cả nước.  

Emerging infectious diseases are, more than ever, at the center of the world’s attention. Join a diverse group of colleagues from around the world as they present new knowledge and breakthroughs about how to discover, detect, understand, prevent and respond to outbreaks of emerging disease threats.

Rescheduled Date: October 3-5th, 2021

Venue: Kaohsiung Marriott Hotel (Kaohsiung, Taiwan)

Length: 2.5 days (+1 day Pre-Event Meeting)

Program: Interest Group Seminars, Summit Programming (Workshops, Oral/Poster Presentations, Symposiums, Alternative Sessions, Plenary Speakers), Welcome Reception, Banquet, Master Classes, Cultural Tours

The Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health will be organising the “APACPH International Webinar 2.0 on COVID-19 pandemic – Developing and Accomplishing COVID-19 Exit Strategy Plan” on the 16th June 2020 (Tuesday) at 10.00am (GMT+7)

Hoạt động tiêu biểu

ICHR publication on "Health behavior"
Health behaviors are actions individuals take that affect their health. They include actions that lead to improved...
ICHR publication on "Environmental Health"
Environmental health is the branch of public health that: focuses on the relationships between people and their...
ICHR publication on "Infectious and Tropical diseases"
Vietnam faces infectious diseases, tropical diseases related to the climate characteristics of the region. Research in...
ICHR publication on "Mental health and NCDs"
ICHR Institute has leading experts in these fields in the Central - Central Highlands region, participating in research...
ICHR publication on "Maternal & Child Health and Reproductive Health"
Maternal & Child Health and Reproductive Health is a strong research area of ICHR with the participation of many...

Tạp chí trong nước

Phơi nhiễm với máu và dịch thể trong thực hành lâm sàng của sinh viên Y khoa
Tiêu đề

Phơi nhiễm với máu và dịch thể trong thực hành lâm sàng của sinh viên Y khoa

Tác giả

Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Huyền Thương, Lê Hoàng Thiệu, Hoàng Thu Thảo, Trần Thanh Thúy, Trần Quốc Cường

Năm xuất bản
2015
Nhà xuất bản

Tạp chí y học thực hành

Tải về

Link

Các mức độ của văn hóa sức khỏe trong cộng đồng người trưởng thành tại thành phố Huế năm 2015
Tiêu đề

Các mức độ của văn hóa sức khỏe trong cộng đồng người trưởng thành tại thành phố Huế năm 2015

Tác giả

Võ Văn Thắng, Nguyễn Hoàng Thùy linh, Lương Thanh Bảo yến, Lê Đinh Dương, Hoàng Đình Huề, Hoàng Đình Tuyên

Năm xuất bản
2015
Nhà xuất bản

tạp chí Y học thực hành

Tải về

Link

Thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và các yếu tố liên quan đến sở thích sinh con trai của bà mẹ thành phố Đống Hới, Quảng Bình năm 2014
Tiêu đề

Thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và các yếu tố liên quan đến sở thích sinh con trai của bà mẹ thành phố Đống Hới, Quảng Bình năm 2014

Tác giả

Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Võ Văn Thắng

Năm xuất bản
2015
Nhà xuất bản

Tạp chí y học thực hành

Tải về

Link

Thái độ của sinh viên Y khoa trường Đại học Y Dược Huế với mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân
Tiêu đề

Thái độ của sinh viên Y khoa trường Đại học Y Dược Huế với mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân

Tác giả

Nguyễn Văn Hòa, Trường Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị khánh Diệu, Hồ Minh Duy, Trần Quốc Cường

Năm xuất bản
2015
Nhà xuất bản

Tạp chí y học thực hành

Tải về

LInk

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về sức khỏe tình dục của học sinh ở một trường trung học phổ thông thành phố Huế
Tiêu đề

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về sức khỏe tình dục của học sinh ở một trường trung học phổ thông thành phố Huế

Tác giả

Cù Thị Bích Ngọc, Võ Văn Thắng, Võ Thị Huệ Mân

Năm xuất bản
2015
Nhà xuất bản

Tạp chí Y học thực hành

Tải về

Link

Nghiên cứu tình hình tật khúc xạ và các yếu tố liên quan ở học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tiêu đề

Nghiên cứu tình hình tật khúc xạ và các yếu tố liên quan ở học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tác giả

Hoàng Hữu Khôi, Võ Văn Thắng, Hoàng Ngọc Chương

Năm xuất bản
2015
Nhà xuất bản

Tạp chí Y học Thực hành 

Tải về

Link

Phân tích chi phí điều trị và sự hài lòng của bệnh nhân phẫu thuật tại khoa sản bệnh viện quận thủ đức
Tiêu đề

Phân tích chi phí điều trị và sự hài lòng của bệnh nhân phẫu thuật tại khoa sản bệnh viện quận thủ đức

Tác giả

Trần Quốc Cường, Nguyễn Hoàng Lan

Năm xuất bản
2015
Nhà xuất bản

Tạp chí y học thực hành

Tải về

Link