Sự kiện

The 13th international conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional countries on "Enhancing transdisciplinary collaborations on Education and Research to tackle priority public health issues in the new Era" has following objectives:

  • To strengthen the relationship of Faculties of Public Health among the Southeast Asian countries and in the world;
  • To share research results in the field of Public Health as well as priority public health issues among greater Mekong Sub-Regional countries;
  • To search for feasible solutions to enhance international collaboration among Public Health Faculties in Mekong Sub-Region and a wider area of the Southeast Asian countries about training and research in Public Health.

An abstract should be in one paragraph with no more 350 words, describing the major aspects of the entire paper in a prescribed sequence that includes: 1) Introduction: The overall purpose of the study and the research problem(s) you investigated; 2) Objective(s): The outcomes that you aim to achieve by conducting research; 3) Method: The basic design of the study; 4) Results: Major findings or trends found as a result of your analysis; and, 5) Conclusions: a brief summary of your interpretations and conclusions.

Hội nghị Khoa học Cố đô là hoạt động thường niên của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị là diễn đàn trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm quản lý ở tất cả các lĩnh vực khoa học, nhằm góp phần chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống người dân tại tỉnh nhà và trên phạm vi cả nước.  

Emerging infectious diseases are, more than ever, at the center of the world’s attention. Join a diverse group of colleagues from around the world as they present new knowledge and breakthroughs about how to discover, detect, understand, prevent and respond to outbreaks of emerging disease threats.

Rescheduled Date: October 3-5th, 2021

Venue: Kaohsiung Marriott Hotel (Kaohsiung, Taiwan)

Length: 2.5 days (+1 day Pre-Event Meeting)

Program: Interest Group Seminars, Summit Programming (Workshops, Oral/Poster Presentations, Symposiums, Alternative Sessions, Plenary Speakers), Welcome Reception, Banquet, Master Classes, Cultural Tours

Hoạt động tiêu biểu

ICHR publication on "Health behavior"
Health behaviors are actions individuals take that affect their health. They include actions that lead to improved...
ICHR publication on "Environmental Health"
Environmental health is the branch of public health that: focuses on the relationships between people and their...
ICHR publication on "Infectious and Tropical diseases"
Vietnam faces infectious diseases, tropical diseases related to the climate characteristics of the region. Research in...
ICHR publication on "Mental health and NCDs"
ICHR Institute has leading experts in these fields in the Central - Central Highlands region, participating in research...
ICHR publication on "Maternal & Child Health and Reproductive Health"
Maternal & Child Health and Reproductive Health is a strong research area of ICHR with the participation of many...

Sự hồi phục bệnh tâm thần phân liệt tại Miền Trung Việt Nam

Nghiên cứu sinh:  Seiji Humphries

Giáo sư hướng dẫn chính:

Giáo sư hướng dẫn thực địa:

Địa bàn nghiên cứu: Tỉnh Thừa thiên Huế và thành phố Đà nẵng

Anh Seiji Humphries là nghiên cứu sinh từ Trường Tâm Lý và Tư Vấn – Đại học Công nghệ Queensland quay trở lại Huế vào cuối tháng 2 (2013) để tiếp tục lấy số liệu trong dự án trên. Đây là dự án được khởi đầu vào năm 2012 bằng một nghiên cứu thử nghiệm. 

Dự án nghiên cứu của Seiji xuất phát từ những kết quả nghiên cứu gần đây đối với quá trình hồi phục bệnh tâm thần phân liệt cho rằng quá trình này tốt hơn đối với các bệnh nhân ở các nước đang phát triển khi so sánh với các nước phát triển. 

Có rất ít nghiên cứu được thực hiện ở Việt Nam về chủ đề này. Nghiên cứu viên Seiji mong muốn nghiên cứu này sẽ góp phần cung cấp những hiểu biết sâu hơn về cácyếu tố thúc đẩy sự hồi phục bệnh tâm thần phân liệt ở Thừa Thiên Huế và Việt Nam. 
Anh Seiji đã làm việc với các cán bộ của Trường Đại học Y Dược Huế trong việc tìm ra những bệnh nhân tâm thần phân liệt có biểu hiện loạn thần giai đoạn đầu và đánh giá các chức năng lâm sàng, xã hội và chất lượng cuộc sống. 
Dự án nghiên cứu này được tiến hành ở các đơn vị: bệnh viên Tâm thần Tỉnh Thừa Thiên Huế, các Trạm y tế xã thông qua các Cộng tác viên y tế.