Sự kiện

The 13th international conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional countries on "Enhancing transdisciplinary collaborations on Education and Research to tackle priority public health issues in the new Era" has following objectives:

  • To strengthen the relationship of Faculties of Public Health among the Southeast Asian countries and in the world;
  • To share research results in the field of Public Health as well as priority public health issues among greater Mekong Sub-Regional countries;
  • To search for feasible solutions to enhance international collaboration among Public Health Faculties in Mekong Sub-Region and a wider area of the Southeast Asian countries about training and research in Public Health.

An abstract should be in one paragraph with no more 350 words, describing the major aspects of the entire paper in a prescribed sequence that includes: 1) Introduction: The overall purpose of the study and the research problem(s) you investigated; 2) Objective(s): The outcomes that you aim to achieve by conducting research; 3) Method: The basic design of the study; 4) Results: Major findings or trends found as a result of your analysis; and, 5) Conclusions: a brief summary of your interpretations and conclusions.

Hội nghị Khoa học Cố đô là hoạt động thường niên của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị là diễn đàn trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm quản lý ở tất cả các lĩnh vực khoa học, nhằm góp phần chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống người dân tại tỉnh nhà và trên phạm vi cả nước.  

Emerging infectious diseases are, more than ever, at the center of the world’s attention. Join a diverse group of colleagues from around the world as they present new knowledge and breakthroughs about how to discover, detect, understand, prevent and respond to outbreaks of emerging disease threats.

Rescheduled Date: October 3-5th, 2021

Venue: Kaohsiung Marriott Hotel (Kaohsiung, Taiwan)

Length: 2.5 days (+1 day Pre-Event Meeting)

Program: Interest Group Seminars, Summit Programming (Workshops, Oral/Poster Presentations, Symposiums, Alternative Sessions, Plenary Speakers), Welcome Reception, Banquet, Master Classes, Cultural Tours

Hoạt động tiêu biểu

ICHR publication on "Health behavior"
Health behaviors are actions individuals take that affect their health. They include actions that lead to improved...
ICHR publication on "Environmental Health"
Environmental health is the branch of public health that: focuses on the relationships between people and their...
ICHR publication on "Infectious and Tropical diseases"
Vietnam faces infectious diseases, tropical diseases related to the climate characteristics of the region. Research in...
ICHR publication on "Mental health and NCDs"
ICHR Institute has leading experts in these fields in the Central - Central Highlands region, participating in research...
ICHR publication on "Maternal & Child Health and Reproductive Health"
Maternal & Child Health and Reproductive Health is a strong research area of ICHR with the participation of many...

Kế hoạch triển khai một nghiên cứu thuần tập ở Huế và bảy thành phố khác tại các nước có thu nhập trung bình

Có khoảng một tỷ trẻ em trên toàn thế giới trải qua bạo lực cá nhân, các biện pháp trừng phạt, đối xử tàn ác, hoặc lạm dụng tình dục mỗi năm. Các hình thức bạo lực khác nhau làm gián đoạn sự phát triển cảm xúc của trẻ em, góp phần làm tăng các vấn đề về rối loạn hành vi lâu dài, và có ảnh hưởng suốt đời đến hạnh phúc và cuộc sống của trẻ, và hầu hết các nghiên cứu đã thực hiện chỉ là các nghiên cứu mô tả cắt ngang. 

 

 

"Bằng chứng cho cuộc sống tốt đẹp hơn" là một nghiên cứu thuần tập tương lai tại tám địa điểm bao gồm Kingston, Jamaica; Koforidua, Ghana; Stellenbosch, South Africa; Cluj-Napoca, Romania; Tarlai Kalan, Pakistan; Ragama, Srilanka; Hue, Vietnam; Valenzuela City, Philippines - để nâng cao hiểu biết về bạo lực đối với phụ nữ có thai và bạo lực đối với trẻ em. Tổ chức nghiên cứu là một nhóm nghiên cứu đa ngành gồm 15 nhà nghiên cứu từ các quốc gia kể trên, một nhóm điều hành được lựa chọn trong số các thành viên cùng nhau chịu trách nhiệm về việc quản lý dự án. Nghiên cứu chính (PI) của dự án là GS. Manuel Eisner, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bạo lực, Đại học Cambridge, Vương quốc Anh. Nhóm nghiên cứu tại trường Đại học Y Dược Huế được dẫn dắt bởi PSG.TS. Võ Văn Thắng và GS. Michael Dunne, đồng Giám đốc Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng (ICHR).

 

 

Dự án nghiên cứu thử nghiệm (The Foundation Study) sẽ được bắt đầu vào giữa tháng 06/2018, 6 tháng đầu tiên của nghiên cứu thử nghiệm sẽ dùng để chuẩn bị mọi thứ cần thiết dành cho việc thu thập số liệu. Những việc này bao gồm việc phê chuẩn đạo đức nghiên cứu, dịch và chuẩn bị bộ câu hỏi phỏng vấn trên máy tính bảng, tập huấn cho điều phối viên nghiên cứu tại mỗi địa điểm nghiên cứu, và bản kế hoạch chi tiết cho việc thu thập số liệu tại cộng đồng.  Mỗi địa điểm nghiên cứu cũng sẽ vạch ra điều khoản hiện hành để giải quyết tình trạng bạo lực với các đối tượng thông qua đánh giá nhu cầu và tài nguyên. Vào khoảng cuối tháng 03/2019, dự kiến sẽ có 150 bà mẹ được phỏng vấn qua máy tính bảng (dữ liệu số) và được lấy các mẫu sinh học sẽ được hoàn thành ở tại tất cả địa điểm nghiên cứu. Một phiên bản hoàn thiện của bộ dữ liệu sẽ được đưa ra nhằm làm sạch, mã hóa và phân tích thống kê sau khi kết thúc giai đoạn thu thập số liệu nói trên.

Khi nghiên cứu thử nghiệm hoàn thành, các điều phối viên và các nhóm nghiên cứu tại mỗi địa điểm nghiên cứu sẽ có đủ khả năng và nguồn lực để thực hiện nghiên cứu chính (nghiên cứu thuần tập từ lúc sinh) cũng như có hợp tác đầy đủ và chặt chẽ với các nhà chính sách địa phương.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập trang web chính thức của dự án tại địa chỉ: https://www.vrc.crim.cam.ac.uk/vrcresearch/EBLS

 

Nội dung dự án được giới thiệu bởi GS. Manuel Eisner: