Sự kiện

An abstract should be in one paragraph with no more 350 words, describing the major aspects of the entire paper in a prescribed sequence that includes: 1) Introduction: The overall purpose of the study and the research problem(s) you investigated; 2) Objective(s): The outcomes that you aim to achieve by conducting research; 3) Method: The basic design of the study; 4) Results: Major findings or trends found as a result of your analysis; and, 5) Conclusions: a brief summary of your interpretations and conclusions.

Hội nghị Khoa học Cố đô là hoạt động thường niên của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị là diễn đàn trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm quản lý ở tất cả các lĩnh vực khoa học, nhằm góp phần chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống người dân tại tỉnh nhà và trên phạm vi cả nước.  

Emerging infectious diseases are, more than ever, at the center of the world’s attention. Join a diverse group of colleagues from around the world as they present new knowledge and breakthroughs about how to discover, detect, understand, prevent and respond to outbreaks of emerging disease threats.

Rescheduled Date: October 3-5th, 2021

Venue: Kaohsiung Marriott Hotel (Kaohsiung, Taiwan)

Length: 2.5 days (+1 day Pre-Event Meeting)

Program: Interest Group Seminars, Summit Programming (Workshops, Oral/Poster Presentations, Symposiums, Alternative Sessions, Plenary Speakers), Welcome Reception, Banquet, Master Classes, Cultural Tours

The Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health will be organising the “APACPH International Webinar 2.0 on COVID-19 pandemic – Developing and Accomplishing COVID-19 Exit Strategy Plan” on the 16th June 2020 (Tuesday) at 10.00am (GMT+7)

Hoạt động tiêu biểu

ICHR publication on "Health behavior"
Health behaviors are actions individuals take that affect their health. They include actions that lead to improved...
ICHR publication on "Environmental Health"
Environmental health is the branch of public health that: focuses on the relationships between people and their...
ICHR publication on "Infectious and Tropical diseases"
Vietnam faces infectious diseases, tropical diseases related to the climate characteristics of the region. Research in...
ICHR publication on "Mental health and NCDs"
ICHR Institute has leading experts in these fields in the Central - Central Highlands region, participating in research...
ICHR publication on "Maternal & Child Health and Reproductive Health"
Maternal & Child Health and Reproductive Health is a strong research area of ICHR with the participation of many...

THAM QUAN VÀ LÀM VIỆC VỚI NHÓM NGHIÊN CỨU TẠI ĐẠI HỌC FULBRIGHT VIỆT NAM

Nhận được lời mời của TS. Skultip Sirikantraporn, giảng viên sáng lập Đại học Fulbright Việt Nam, TS. Đặng Thị Anh Thư và TS Nguyễn Văn Hùng, nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng đã thăm và làm việc với nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Hỗ trợ Sức khỏe Tinh thần tại ĐH Fulbright Việt Nam ngày 25/7/2020 vừa qua.

 

Cuộc gặp diễn ra với không khí thân thiện và cởi mở, mở ra nhiều cơ hội trao đổi sinh viên và giảng viên của hai đơn vị, đồng thời hợp tác nghiên cứu khoa học liên quan đến sức khỏe tinh thần của sinh viên tại các trường Đại học ở Việt Nam. Trong thời gian sắp đến, cả hai đơn vị sẽ cùng phát triển đề cương nghiên cứu chung và tổ chức một đoàn gồm cán bộ và sinh viên của ĐH Fulbright Việt Nam sẽ tham quan và làm việc với Viện nghiên cứu Sức khỏe cộng đồng và Khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược Huế dự kiến diễn ra trong tháng 8/2020.