Upcoming Events

The 7th AHLA conference with the main theme Health Literacy in Smart Universal Healthcare, to be held in Ho Chi Minh, Vietnam, 10th-12th November 2019

 In 2018, the 10th GMS-ICPH is themed “Health Equity and Response of Crisis.”

The organizing committee of the 6th AHLA conference is pleased to invite you to participate in the 6th International Health Literacy Conference: A Health Literate Asia and Beyond, to be held in Taichung, Taiwan, October 25th-27th, 2018

“Public Health Challenges in the 21st Century” ​

Recent works

The Research Project "Epidemiology of Snakebites in Can Tho City" in 2018
The Institute for Community Health Research in cooperation with the Bernhard Nocht Institute of Tropical Medicine -...
“Hue Healthy Adolescent Cohort Study: Promotion of healthy vision and prevention of non-communicable diseases”
Institute for Community Health Research, Hue University of Medicine and Pharmacy in collaboration with Tokyo Medical...
People recovering from a first episode of schizophrenia in Hue and Da Nang
A study of their functioning in family, work and community life, and the factors that influence it.
“Why medical research needs ethical approval” – Professor Tran Tinh Hien
The program attracted the attention and participation of lecturers from the Faculty of Public Health and more than 40...
The ICHR supports study "SILICOSIS DISEASE AT STONE MINING AND PROCESSING AND CONSTRUCTION MATERIALS MANUFACTURING FACTORIES" in Binh Dinh province
A cross-sectional study was conducted on 247 workers at Binh De construction stone manufacturing cooperative and Tuy...

Publications

Phơi nhiễm với máu và dịch thể trong thực hành lâm sàng của sinh viên Y khoa
Title

Phơi nhiễm với máu và dịch thể trong thực hành lâm sàng của sinh viên Y khoa

Author

Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Huyền Thương, Lê Hoàng Thiệu, Hoàng Thu Thảo, Trần Thanh Thúy, Trần Quốc Cường

Year
2015
Publisher

Tạp chí y học thực hành

Abstract

Link

Các mức độ của văn hóa sức khỏe trong cộng đồng người trưởng thành tại thành phố Huế năm 2015
Title

Các mức độ của văn hóa sức khỏe trong cộng đồng người trưởng thành tại thành phố Huế năm 2015

Author

Võ Văn Thắng, Nguyễn Hoàng Thùy linh, Lương Thanh Bảo yến, Lê Đinh Dương, Hoàng Đình Huề, Hoàng Đình Tuyên

Year
2015
Publisher

tạp chí Y học thực hành

Abstract

Link

Thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và các yếu tố liên quan đến sở thích sinh con trai của bà mẹ thành phố Đống Hới, Quảng Bình năm 2014
Title

Thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và các yếu tố liên quan đến sở thích sinh con trai của bà mẹ thành phố Đống Hới, Quảng Bình năm 2014

Author

Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Võ Văn Thắng

Year
2015
Publisher

Tạp chí y học thực hành

Abstract

Link

Thái độ của sinh viên Y khoa trường Đại học Y Dược Huế với mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân
Title

Thái độ của sinh viên Y khoa trường Đại học Y Dược Huế với mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân

Author

Nguyễn Văn Hòa, Trường Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị khánh Diệu, Hồ Minh Duy, Trần Quốc Cường

Year
2015
Publisher

Tạp chí y học thực hành

Abstract

LInk

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về sức khỏe tình dục của học sinh ở một trường trung học phổ thông thành phố Huế
Title

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về sức khỏe tình dục của học sinh ở một trường trung học phổ thông thành phố Huế

Author

Cù Thị Bích Ngọc, Võ Văn Thắng, Võ Thị Huệ Mân

Year
2015
Publisher

Tạp chí Y học thực hành

Abstract

Link

Nghiên cứu tình hình tật khúc xạ và các yếu tố liên quan ở học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Title

Nghiên cứu tình hình tật khúc xạ và các yếu tố liên quan ở học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Author

Hoàng Hữu Khôi, Võ Văn Thắng, Hoàng Ngọc Chương

Year
2015
Publisher

Tạp chí Y học Thực hành 

Abstract

Link

Phân tích chi phí điều trị và sự hài lòng của bệnh nhân phẫu thuật tại khoa sản bệnh viện quận thủ đức
Title

Phân tích chi phí điều trị và sự hài lòng của bệnh nhân phẫu thuật tại khoa sản bệnh viện quận thủ đức

Author

Trần Quốc Cường, Nguyễn Hoàng Lan

Year
2015
Publisher

Tạp chí y học thực hành

Abstract

Link