Sự kiện

 In 2018, the 10th GMS-ICPH is themed “Health Equity and Response of Crisis.”

The organizing committee of the 6th AHLA conference is pleased to invite you to participate in the 6th International Health Literacy Conference: A Health Literate Asia and Beyond, to be held in Taichung, Taiwan, October 25th-27th, 2018

“Public Health Challenges in the 21st Century” ​

The theme of the 9th ICPH-GMS (2017), Yangon is “Adopting Healthy Lifestyle: Combating Non-communicable Diseases (NCDs)”. NCDs are the leading causes of death in the GMS countries at present and they create enormous health burden with serious socioeconomic implications.

In order to widen the scientific research themes and strengthen international and national relationships of young researchers and students with other Faculty of Public Health among Southeast Asian countries, Hue University of Medicine and Pharmacy will host The Second Scientific Conference of Young Researchers in April 2018.

Hoạt động tiêu biểu

Dự án nghiên cứu dịch tễ học rắn cắn tại thành phố Cần Thơ năm 2018
Viện NCSKCĐ hợp tác với Viện Y học Nhiệt đới Bernhard Nocht, Hamburg, CHLB Đức cùng với Sở Y tế TP Cần Thơ đã triển...
“Nghiên cứu thuần tập về sức khỏe thanh thiếu niên Huế: Nâng cao thị lực và dự phòng các bệnh không lây nhiễm”
Viện Nghiên cứu Sức khoẻ Cộng đồng, Trường Đại học Y Dược Huế phối hợp với Trường Đại học Y Nha Tokyo, Nhật Bản tiến...
People recovering from a first episode of schizophrenia in Hue and Da Nang
A study of their functioning in family, work and community life, and the factors that influence it.
Science Cafe tháng 5: "Tại sao phải đặt vấn đề Đạo đức trong nghiên cứu Y học" - GS. Trần Tịnh Hiền
Buổi Cafe khoa học chủ đề "Tại sao phải đặt vấn đề đạo đức trong nghiên cứu Y học" với sự tham gia của GS. Trần Tịnh...
Viện NCSKCĐ hỗ trợ tiến hành nghiên cứu tình hình bụi phổi Silic tại một số cơ sở khai thác, chế biến đá và sản xuất vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định
ThS. Trình Công Tuấn - Phó GĐ Trung Tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình Định với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính từ Viện...

Xuất bản

Factors affecting help-seeking behaviors in mental health services of people with depression in Thua Thien Hue
Tiêu đề

Factors affecting help-seeking behaviors in mental health services of people with depression in Thua Thien Hue

Tác giả

Ho Dung, Tran Binh Thang, Vo Van Thang, Nguyen Huu Cat

Năm xuất bản
2015
Nhà xuất bản

Journal of Medicine and Pharmacy

Tải về

Link

Predictors of condom use behaviour among male street labourers in urban Vietnam using a modified Information-Motivation-Behavioral Skills (IMB) model
Tiêu đề

Predictors of condom use behaviour among male street labourers in urban Vietnam using a modified Information-Motivation-Behavioral Skills (IMB) model

Tác giả

Nguyen Van Huy, Michael P Dunne and Joseph Debattista

Năm xuất bản
2015
Nhà xuất bản

Culture, Health & Sexuality
An International Journal for Research, Intervention and Care

Tải về
Postnatal depressive symptoms amongst women in Central Vietnam: a cross-sectional study investigating prevalence and associations with social, cultural and infant factors
Tiêu đề

Postnatal depressive symptoms amongst women in Central Vietnam: a cross-sectional study investigating prevalence and associations with social, cultural and infant factors

Tác giả

Linda Murray12*, Michael P. Dunne13Thang Van Vo35Phuong Nguyen Thi Anh36Nigar G. Khawaja4 and Thanh Ngoc Cao36

Năm xuất bản
2015
Nhà xuất bản

BMC Pregnancy and Childbirth

Tải về
Psychiatrists’ Perceptions Of What Determines Outcomes For People Diagnosed With Schizophrenia In Vietnam
Tiêu đề

Psychiatrists’ Perceptions Of What Determines Outcomes For People Diagnosed With Schizophrenia In Vietnam

Tác giả

Seiji H Humphries, Robert J King, Michael P Dunne, Nguyen H Cat

Năm xuất bản
2015
Nhà xuất bản

ASEAN Federation of Psychiatry and Mental Health (AFPMH)

Tải về
Nghiên cứu tình hình tai nạn thương tích và khả năng đáp ứng của ngư dân đánh bắt xa bờ tại xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Tiêu đề

Nghiên cứu tình hình tai nạn thương tích và khả năng đáp ứng của ngư dân đánh bắt xa bờ tại xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Tác giả

Đoàn Phước Thuộc, Ngô Viết Lộc, Nguyễn Hoàng Lan, Nguyễn Minh Tâm, Trần Thị Thanh Nhàn

Năm xuất bản
2015
Nhà xuất bản

Tạp chí Y học Thực hành 963(5), Tr.22 - 26

Tải về
Stigma experiences among people with schizophrenia in central Vietnam
Tiêu đề

Stigma experiences among people with schizophrenia in central Vietnam

Tác giả

Doan Vuong Diem Khanh, Michael  P Dunne, Vo Van Thang, Tran Binh Thang

Năm xuất bản
2015
Nhà xuất bản

Vietnam Journal of Public Health

Tải về
Violence Against Children in the Asia Pacific Region: The Situation Is Becoming Clearer
Tiêu đề

Violence Against Children in the Asia Pacific Region: The Situation Is Becoming Clearer

Tác giả

Michael P. Dunne, Wan Yuen Choo, Bernadette Madrid, Ramya Subrahmanian, Lauren Rumble,  Stephen Blight, Mary Catherine Maternowska

Năm xuất bản
2015
Nhà xuất bản

Asia-Pacific Journal of Public Health

Tải về