WELCOME TO HUE INSTITUTE FOR COMMUNITY HEALTH RESEARCH (ICHR)

ICHR is a collaborative research institute with key partners at Hue University of Medicine and Pharmacy, Health Departments in five provinces in the Central and Highland area of Vietnam and Queensland University of Technology (QUT), Australia under financial, resource and technical support from Atlantic Philanthropies (AP)-USA and QUT. The primary mission of the ICHR is to improve quality of scientific community health research, to apply research findings to the community healthcare practice, to provide training and technical support for improving research capability and evaluation of community health services among 5 provinces in Central and Highland area of Vietnam.

Latest news View more >>

Scaling-up Nutrition-Sensitive Agriculture (NSA) in Lao PDR and Vietnam
During the next four years, the team will conduct a transdisciplinary research aimed at generating evidence on the effectiveness of, and best way to...
ICHR welcomed Professor from Cambridge university to visit and work for discussing the collaboration activities in the future.
From 21-24 February 2017, ICHR welcomed Prof. Manuel P. Eisner to discuss possible collaboration with ICHR. Prof Eisner is the Director of the...

About ICHR

The Institute for Community Health Research (ICHR) at Hue University of Medicine and Pharmacy in central Vietnam was founded on the basis of the smaller Center for Community Health Research (decision number 56/QD-DHH dated on 14 Jan, 2014 by the President of Hue University). The ICHR has developed from collaboration between Hue UMP, Health Departments of 5 provinces in the Central and Highlands regions of Vietnam and the Queensland University of Technology (QUT), Australia under financial, resource and technical support from Atlantic Philanthropies (AP) and QUT.

Our work

[Science Café] Stress and Coping with Stress
The Institute for Community Health Research in collaboration with OUCRU - Clinical Research Unit, Oxford University- with funding...
The ICHR supports study "SILICOSIS DISEASE AT STONE MINING AND PROCESSING AND CONSTRUCTION MATERIALS MANUFACTURING FACTORIES" in Binh Dinh province
A cross-sectional study was conducted on 247 workers at Binh De construction stone manufacturing cooperative and Tuy Nen Binh...
Health risk due to food contamination induced by urban flood - PhD student: Nguyen Thanh Gia
Hue city is located in central Vietnam on the banks of the Huong (perfume) river. The rainy season is from August to January,...
Project on Strengthening first aid and snakebites treatment in Thua Thien Hué province
The Institute of Community Health Research (ICHR) in cooperation with Bernhard Nocht Institute of Tropical Medicine, Hamburg,...
Upcoming Events

This kick-off meeting is organised to start officially the four year transdisciplinary research project Scaling-up nutrition-sensitive agricultural initiatives in mountainous areas in Vietnam and Lao PDR  a collaboration of...

Trường Đại học Y tế công cộng trân trọng kính mời Quý Đại biểu tham dự “Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về viết và công bố bài báo khoa học trên tạp chí uy tín quốc tế”.

Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng xin thông báo đến quý cơ quan về việc đăng ký nộp đề cương nghiên cứu năm 2017 như sau...

Chào mừng 70 năm hình thành và phát triển của nhà trường (1947-2017), Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (ĐHYD) tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên lần thứ 34 vào ngày 10 tháng 3 năm 2017 tại số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn - phân tích số liệu Y học của các nghiên cứu định lượng - định tính cũng như tổ chức các khóa đào tạo...
LIÊN HỆ - ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Thông tin liên hệ của đơn vị Tư vấn - phân tích số liệu Y học cũng như thông tin liên lạc của bộ phận thư ký...
GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ
Tăng cường năng lực phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn phân tích số liệu y học của Viện nghiên cứu...