Sự kiện

An abstract should be in one paragraph with no more 350 words, describing the major aspects of the entire paper in a prescribed sequence that includes: 1) Introduction: The overall purpose of the study and the research problem(s) you investigated; 2) Objective(s): The outcomes that you aim to achieve by conducting research; 3) Method: The basic design of the study; 4) Results: Major findings or trends found as a result of your analysis; and, 5) Conclusions: a brief summary of your interpretations and conclusions.

Hội nghị Khoa học Cố đô là hoạt động thường niên của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị là diễn đàn trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm quản lý ở tất cả các lĩnh vực khoa học, nhằm góp phần chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống người dân tại tỉnh nhà và trên phạm vi cả nước.  

Emerging infectious diseases are, more than ever, at the center of the world’s attention. Join a diverse group of colleagues from around the world as they present new knowledge and breakthroughs about how to discover, detect, understand, prevent and respond to outbreaks of emerging disease threats.

Rescheduled Date: October 3-5th, 2021

Venue: Kaohsiung Marriott Hotel (Kaohsiung, Taiwan)

Length: 2.5 days (+1 day Pre-Event Meeting)

Program: Interest Group Seminars, Summit Programming (Workshops, Oral/Poster Presentations, Symposiums, Alternative Sessions, Plenary Speakers), Welcome Reception, Banquet, Master Classes, Cultural Tours

The Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health will be organising the “APACPH International Webinar 2.0 on COVID-19 pandemic – Developing and Accomplishing COVID-19 Exit Strategy Plan” on the 16th June 2020 (Tuesday) at 10.00am (GMT+7)

Hoạt động tiêu biểu

ICHR publication on "Health behavior"
Health behaviors are actions individuals take that affect their health. They include actions that lead to improved...
ICHR publication on "Environmental Health"
Environmental health is the branch of public health that: focuses on the relationships between people and their...
ICHR publication on "Infectious and Tropical diseases"
Vietnam faces infectious diseases, tropical diseases related to the climate characteristics of the region. Research in...
ICHR publication on "Mental health and NCDs"
ICHR Institute has leading experts in these fields in the Central - Central Highlands region, participating in research...
ICHR publication on "Maternal & Child Health and Reproductive Health"
Maternal & Child Health and Reproductive Health is a strong research area of ICHR with the participation of many...
TS. ĐẶNG THỊ ANH THƯ

TS. ĐẶNG THỊ ANH THƯ

Ban Giám đốc và Cố vấn

Giám đốc Viện NCSKCĐ

Chức danh:

Giám đốc Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng,

Trưởng khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược, Đại học Huế

Ủy viên thường trực Ban chấp hành Hội Y tế công cộng – Y học dự phòng Tỉnh Thừa Thiên Huế

Chuyên ngành: Y tế công cộng

Giảng viên khoa YTCC, Đại học Y Dược, Đại học Huế.

Tốt nghiệp luận án tiến sĩ về Sức khỏe môi trường ở Đại học công nghệ Queensland (QUT), Úc. Tốt nghiệp Thạc sĩ về Y tế công cộng, chuyên ngành Sức khỏe Môi trường – Nghề nghiệp ở Đại học công nghệ Queensland (QUT), Úc.

Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: sức khỏe môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, sức khỏe các lứa tuổi, y học thảm họa, đánh giá nguy cơ Sức khỏe Môi trường – Nghề nghiệp, các vấn đề sức khỏe ưu tiên của cộng đồng, phương pháp NCKH, thống kê sinh học.

Kinh nghiệm tham gia hướng dẫn và tư vấn cho nhiều dự án nghiên cứu, chương trình học tập của học viên đại học và sau đại học thuộc các trường Đại học trong nước và quốc tế  (Úc, Mỹ, Thái Lan)

Phone: 09 14 48 12 12

Email: dtathu@huemed-univ.edu.vn

  • 2006 – 4/2020: Giảng viên Bộ môn Sức khỏe Môi trường, Khoa Y tế công cộng, Trường ĐH Y Dược Huế, Đại Học Huế.
  • 5/2010 – 5/2014: Phó trưởng Bộ môn Sức khỏe Môi trường, Khoa Y tế công cộng, Trường ĐH Y Dược Huế, Đại Học Huế.
  • 10/2018 – 4/2020: Phụ trách Bộ môn Sức khỏe Môi trường, Khoa Y tế công cộng, Trường ĐH Y Dược Huế, Đại Học Huế.
  • 10/2019 – nay: Ủy viên thường trực Ban chấp hành Hội Y tế công cộng – Y học dự phòng Tỉnh Thừa Thiên Huế
  • 5/2020 – 2022: Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng, Phó trưởng Khoa Y tế công cộng, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng, Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế.
  • 2022 – nay: Phụ trách Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng, Trưởng Khoa Y tế công cộng, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng, Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế.

Tham gia giảng dạy nhiều môn học cho các đối tượng sinh viên đại học (như: Sức khỏe môi trường cơ bản và nâng cao, Sức khỏe nghề nghiệp cơ bản và nâng cao, Sức khỏe các lứa tuổi, Y học thảm họa, Đánh giá nguy cơ sức khỏe Môi trường – nghề nghiệp) và sau đại học (gồm đối tượng cao học Y tế công cộng, CK1 Y tế công cộng, CK1 Y học dự phòng: Sức khỏe Môi trường, Sức khỏe nghề nghiệp, Sức khỏe các lứa tuổi, Khoa học môi trường sinh thái và dân số), hướng dẫn luận văn các sinh viên Y tế công cộng, Y học dự phòng, học viên Cao học Y tế công cộng, Y học dự phòng, CK2 Quản lý y tế) 

- 14 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Y tế công cộng

- 12 năm kinh nghiệm hướng dẫn giám sát các sinh viên đại học quốc tế đến từ Úc, Mỹ, Thái Lan…

- Nhiều kinh nghiệm trong hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho các sinh viên Đại học (ngành Y tế công cộng và Y học dự phòng) và sau đại học (cao học, CK1 các chuyên nhành Y tế công cộng, Y học dự phòng, CK2 Quản lý bệnh viện).

- Giấy khen của Đại học Huế: Đã có công trình khoa học đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín năm học 2018-2019.

Bài báo

1

Tình hình thiếu máu ở học sinh tiểu học tại hai xã miền núi  huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế (Tiếng Việt)

Tạp chí: Y học thực hành, số 648 - 649, 2009, pp.155-161.

2

Nghiên cứu tình trạng hô hấp của người thợ đúc tại làng nghề Đúc Đồng thành phố Huế năm 2010 (Tiếng Việt)

Tạp chí: Y học thực hành, số 805, 2012, pp. 74-78.

3

Nghiên cứu tình hình, yếu tố nguy cơ và thực hành phòng chống tai nạn thương tích tại vùng Duyên hải Miền Trung Việt nam năm 2010 (Tiếng Việt)

Tạp chí: Y học thực hành, số 805, 2012, pp. 249-­252.

4

Academic stress and its associations to some factors among secondary school students in Central Vietnam (English)

Place and date published: Journal of Medicine and Pharmacy, volume 02, no.2, 2012, pp. 86-91.

5

Musculoskeletal disorders among carpenters in Central Vietnam (English)

Place and date published: Vietnamese Journal of Community Medicine, Institute of Community Medicine, No 01 (English version), 2014, pp.24-33.

6

Hope for the Best, Prepare for the Worst—An Assessment of Flood Preparedness at Primary Health Care Facilities in Central Vietnam (English)

Place and date published: International Journal of Environment Research and Public Health, 15, 2689, 2018. https://doi.org/10.3390/ijerph15122689

7

Short - term effects of temperature on hospital admissions for acute myocardial infarction: a comparison between two neighboring climate zones in Vietnam (English)

Place and date published: Environmental Research, 175, 2019, pp.167 – 177. https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.04.023.

8

Mối liên quan giữa nhiệt độ môi trường và sự nhập viện do nhồi máu cơ tim cấp ở Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam: Kết quả một nghiên cứu theo chuỗi thời gian (Tiếng Việt)

Tạp chí: Y tế công cộng, số 50, 2019.

 

Luận án – Luận văn

1

Impact of ambient temperature on hospital admissions for acute myocardial infarction in Central Coast of Vietnam. Thesis of Ph.D on Environmental Health, Brisbane, Queensland, Australia, 12/2018 (English version)

2

A study of health status of copper casting workers in a traditional trade village in Vietnam. Thesis of Master of Public Health (Major: Environmental Health and Occupational Health), Brisbane, Queensland, Australia, 2011 (English version)

3

Nghiên cứu tình hình thiếu máu ở học sinh Tiểu học xã Thượng Nhật và thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn Thạc sĩ Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Huế, Thành phố Huế, Việt Nam, 2008 (Tiếng Việt)

4

Nghiên cứu áp dụng trắc nghiệm biến đổi tần số tim để đánh giá tiên lượng bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim. Luận văn tốt nghiệp bác sĩ Y khoa, Trường Đại học Y Khoa Huế, Thành phố Huế, Việt Nam, 2006 (Tiếng Việt)

 

Sách: đồng tác giả

1

Sức khỏe môi trường và Sức khỏe nghề nghiệp (2017), NXB Đại học Huế, Thành phố Huế: 2017. (Giáo trình giảng dạy Đại học dành cho sinh viên ngành Bác sĩ Y dọc dự phòng và cử nhân Y tế công cộng) (Tiếng Việt)

2

Sức khỏe Môi trường (2012), Đại học Y Hà Nội, NXB Y học, Hà Nội: 2012. (Giáo trình giảng dạy Đại học cho Bác sĩ Y học dự phòng) (Tiếng Việt)

3

Giáo trình thực tập cộng đồng (2012), Đại học Y Dược Huế, NXB Đại học Huế, Thành phố Huế: 2012. (Giáo trình giảng dạy Đại học cho Cử nhân Y tế công cộng) (Tiếng Việt)