Sự kiện

An abstract should be in one paragraph with no more 350 words, describing the major aspects of the entire paper in a prescribed sequence that includes: 1) Introduction: The overall purpose of the study and the research problem(s) you investigated; 2) Objective(s): The outcomes that you aim to achieve by conducting research; 3) Method: The basic design of the study; 4) Results: Major findings or trends found as a result of your analysis; and, 5) Conclusions: a brief summary of your interpretations and conclusions.

Hội nghị Khoa học Cố đô là hoạt động thường niên của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị là diễn đàn trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm quản lý ở tất cả các lĩnh vực khoa học, nhằm góp phần chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống người dân tại tỉnh nhà và trên phạm vi cả nước.  

Emerging infectious diseases are, more than ever, at the center of the world’s attention. Join a diverse group of colleagues from around the world as they present new knowledge and breakthroughs about how to discover, detect, understand, prevent and respond to outbreaks of emerging disease threats.

Rescheduled Date: October 3-5th, 2021

Venue: Kaohsiung Marriott Hotel (Kaohsiung, Taiwan)

Length: 2.5 days (+1 day Pre-Event Meeting)

Program: Interest Group Seminars, Summit Programming (Workshops, Oral/Poster Presentations, Symposiums, Alternative Sessions, Plenary Speakers), Welcome Reception, Banquet, Master Classes, Cultural Tours

The Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health will be organising the “APACPH International Webinar 2.0 on COVID-19 pandemic – Developing and Accomplishing COVID-19 Exit Strategy Plan” on the 16th June 2020 (Tuesday) at 10.00am (GMT+7)

Hoạt động tiêu biểu

ICHR publication on "Health behavior"
Health behaviors are actions individuals take that affect their health. They include actions that lead to improved...
ICHR publication on "Environmental Health"
Environmental health is the branch of public health that: focuses on the relationships between people and their...
ICHR publication on "Infectious and Tropical diseases"
Vietnam faces infectious diseases, tropical diseases related to the climate characteristics of the region. Research in...
ICHR publication on "Mental health and NCDs"
ICHR Institute has leading experts in these fields in the Central - Central Highlands region, participating in research...
ICHR publication on "Maternal & Child Health and Reproductive Health"
Maternal & Child Health and Reproductive Health is a strong research area of ICHR with the participation of many...
GS. TS. VÕ VĂN THẮNG

GS. TS. VÕ VĂN THẮNG

Ban Giám đốc và Cố vấn

Cố vấn cao cấp, nguyên Giám đốc - Sáng lập Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng

 

GS. TS. Võ Văn Thắng

Chủ tịch hội Y tế Công cộng - Y học Dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế,

Giáo sư danh dự của trường Đại học công nghệ Queensland (QUT), Australia

Là tác giả của rất nhiều công trình nghiên cứu được thực hiện trong nước và quốc tế. Kinh nghiệm hỗ trợ và tư vấn cho nhiều dự án nghiên cứu y tế và giáo dục y học, chương trình học tập tại Huế của học viên đại học và sau đại học từ các trường Đại học và Tổ chức quốc tế (Úc, Hà lan, Mỹ, trong đó, có 7 dự án nghiên cứu sinh và chương trình học tập của hơn 50 cử nhân Y tế Công cộng và cử nhân Công tác Xã hội thuộc Đại học QUT, Australia, tham gia đồng hướng dẫn cho 1 dự án nghiên cứu sinh của QUT tốt nghiệp năm 2011)

Là một trong những thành viên lãnh đạo trong Mạng lưới YTCC các nước khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông (GMS), PGS. Võ VănThắng đã xây dựng được nhiều hoạt động hợp tác giữa Đại học Y Dược Huế với các trường Đại học trong khu vực như Trung Quốc, Cambodia, Myanmar, Lào, Thái lan và Philippines…

 
Office tel.: 00-84-
234
-38
22173
, 00-84-
234
-38
22873  
ORCID ID: 0000-0003-2018-0371
Website: http://iccchr-hue.org.vn/ 
 
 

Học vấn

  • Tiến sỹ Y tế Công cộng
  • Thạc sỹ Y tế Công cộng
  • Chuyên khoa 1 Sản Phụ Khoa
  • Bác sỹ Y khoa

Các vị trí đảm nhận

  • Giám đốc, Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng,Trường Đại học Y Dược Huế, Đại học Huế
  • Chủ tịch, Hội Y tế Công cộng - Y học dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Điều phối viên, Mạng lưới tư vấn – Đào tạo về Sức khỏe cộng đồng ở Huế (Community Health Training and Consulting Network (CHTCN) in Hue, central Vietnam)
  • Phó ban biên tập Tạp chí Quốc tế về bệnh truyền nhiễm (Associate Editor, The International Journal of Infection in Developing Countries (JIDC)), http://www.jidc.org/
  • Thành viên lãnh đạo mạng lưới YTCC các trường đại học  ở các nước Tiểu Vùng Sông Mê Kông (Leadership member of Greater Mekong Sub-region (GMS) University Network of Pubic health)

Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy: phương pháp NCKH y học, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, Dân số học, Nhân học y tế, thống kê sinh học, quản lý chương trình và dự án y tế, Tham gia giảng dạy sau đại học cho nhiều trường Đại học trên thế giới như: Hà Lan, Ý  vàÚc.

Vui lòng dẫn đến mục xuất bản Viện NCSKCĐ