Sự kiện

Rescheduled Date: October 3-5th, 2021

Venue: Kaohsiung Marriott Hotel (Kaohsiung, Taiwan)

Length: 2.5 days (+1 day Pre-Event Meeting)

Program: Interest Group Seminars, Summit Programming (Workshops, Oral/Poster Presentations, Symposiums, Alternative Sessions, Plenary Speakers), Welcome Reception, Banquet, Master Classes, Cultural Tours

The Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health will be organising the “APACPH International Webinar 2.0 on COVID-19 pandemic – Developing and Accomplishing COVID-19 Exit Strategy Plan” on the 16th June 2020 (Tuesday) at 10.00am (GMT+7)

We continue to monitor the COVID-19 situation daily with consultations from our IHLA Executive Board, Steering & Program Committees and local organizers to select a new date for the postponed Summit. Please contact us if you have any issues or concerns related to the summit! 

The 10th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights (APCRSHR10) will be held in Siem Reap, Cambodia from 26th to 29th May, 2020

“Improving Health Equity among Greater Sub-Mekong Region: A Public Health Challenge”

 

Hoạt động tiêu biểu

Hội thảo phổ biến kết quả nghiên cứu: “Chuyển đổi các bằng chứng nghiên cứu vào giảng dạy y học và thực hành dịch vụ chăm sóc sức khỏe (TRICEP)”
Trong khuôn khổ dự án TRICEP, vào chiều ngày 04 tháng 12 năm 2020, Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng (NCSKCĐ) – Trường...
COVID-19: ICHR research shows highly effective preventive action by Vietnamese people
ICHR researchers in Hue have collaborated with the University of Antwerp in Belgium as part of a Global Citizen Project...
ADDRESSING VIOLENCE AGAINST CHILDREN - Mapping the Needs and Resources in Eight Cities across the World - An EBLS's NaRA Report
The Evidence for Better Lives Study is a critical partner in the efforts by international organisations to achieve the...
Phát triển hệ thống giám sát phòng ngừa và kiểm soát các bệnh mãn tính và tăng cường sức khỏe ở các nước ASEAN
Viện nghiên cứu sức khỏe cộng đồng (ICHR) vinh dự là một đại diện của Việt Nam tham gia dự án nhằm phát triển hệ thống...
Triển vọng hợp tác nghiên cứu sức khỏe cộng đồng với trường Khoa học sức khỏe, Đại học Massey, New Zealand trong năm 2020-2021
Chuyến công tác tại New Zealand đã kết thúc thành công tốt đẹp và hứa hẹn triển vọng hợp tác với đối tác mới và nhiều...

Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng tham gia chương trình trao đổi học giả của ERASMUS tại Đại học Tự Do Amsterdam, Hà Lan

Cán bộ Viện Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng, trường Đại học Y Dược Huế tham gia chương trình trao đổi học giả của ERASMUS (ERASMUS Mobility) tại Đại học Tự Do Amsterdam (Vrije University), Hà Lan

(15-28/11/2019)

 

 

 

Trong khuôn khổ thỏa thuận liên tổ chức được ký giữa Trường Đại học Tự do Amsterdam (VU) và Trường Đại học Y Dược Huế, nhóm cán bộ của Viện nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng đã đến làm việc tại Viện Nghiên cứu Đổi mới và Truyền thông trong Khoa học Sức khỏe và Đời sống Athena, Vrje University (VU) từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2019.

Mục đích của chuyến đi nhằm chia sẻ các tiếp cận đa ngành về Một sức khỏe (one Health), xây dựng chương trình giảng dạy về một sức khỏe ở các trường đại học, thảo luận kế hoạch thu thập dữ liệu định tính và định lượng cho dự án Can thiệp Dinh dưỡng dựa vào tiếp cận dinh dưỡng – nông nghiệp (dự án NSA- Nutrition Sensitive Agriculture) đã và đang triển khai tại huyện Nong, Savannakhet-Lào và huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, Việt Nam, đồng thời hỗ trợ các nghiên cứu sinh tại VU trong lý xử phân tích số liệu nghiên cứu.

 

H1: Gặp mặt với GS. Jacqueline Broerse, Giám đốc viện Athena và các nghiên cứu sinh tại VU

 

Trong ngày làm việc đầu tiên, PGS.TS. Võ Văn Thắng đã giới thiệu về tiếp cận Một sức khỏe và tổng quan về Một sức khỏe trên toàn cầu với các nghiên cứu sinh và học viên cao học chuyên ngành Global Health tại VU. Nội dung trình bày gồm các khái niệm, những lĩnh vực mà Một sức khỏe tiếp cận và các nhóm kỹ năng cần thiết như quản lý, lãnh đạo, phối hợp liên ngành, tư duy hệ thống… cũng như các kinh nghiệm trong việc áp dụng Một sức khỏe trong việc xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy thực địa cho các đối tượng sinh viên chuyên ngành Y tế công cộng tại Trường Đại học Y Dược Huế và chuyên ngành Thú y tại trường Đại học Nông Lâm Huế. TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chia sẻ các tình huống nghiên cứu liên quan đến các bệnh truyền lây từ động vật sang người ở Việt Nam, đặt ra câu hỏi về sự phối hợp giữa ngành Y tế và Thú y để dự phòng và điều trị bệnh theo nguyên lý tiếp cận Một sức khỏe. Từ đó, đưa ra ý tưởng cho việc xây dựng chương trình giảng dạy định hướng Một sức khỏe cho các đối tượng tại các trường đại học về Y học và Nông nghiệp ở các nước cho giai đoạn tiếp theo.

 

H2: PGS.TS. Võ Văn Thắng chia sẻ về tiếp cận Một sức khỏe với các nghiên cứu sinh tại VU

 

Nhóm công tác đã tiếp tục làm việc với các chuyên gia và thành viên dự án NSA của Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam (MCNV) để thảo luận về công cụ và kế hoạch thu thập số liệu định tính và định lượng tại huyện Nong, Savannakhet-Lào và huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên trong năm 2020. Buổi thảo luận, các thành viên đã đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn trong đợt thu thập số liệu trước đây và đảm bảo tính chính xác và tin cậy của số liệu sẽ thu thập sắp đến, dự kiến từ tháng 4/2020.

 

H3: Thảo luận về công cụ và kế hoạch thu thập số liệu dự án NSA vào năm 2020

 

Nhóm cán bộ cũng đã thăm và làm việc tại Viện Y tế Công cộng và Môi trường quốc gia Hà Lan (RIVM) liên quan đến chủ đề Một sức khỏe. Tại buổi làm việc, các chuyên gia tại Viện RIVM đã giới thiệu tổng quan về Viện và các hoạt động liên quan đến Một sức khỏe tại đây. Tiếp cận Một sức khỏe trong giám sát nguồn gốc các mầm bệnh từ thực phẩm, tình trạng kháng kháng sinh trong chăn nuôi gia cầm tại Hà Lan, nhằm cải thiện việc đánh giá rủi ro đối với mầm bệnh có nguồn gốc vi sinh vật bằng các tích hợp các nguồn dữ liệu. Những giải pháp mà các chuyên gia đưa ra về giải quyết các vấn đề sức khỏe thông qua sự phối hợp, chia sẻ thông tin của nhiều ngành khác nhau cũng như giữa các quốc gia khác nhau ở châu Âu.

 

 

Đoàn Việt Nam đã cam kết hợp tác quốc tế mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai, trên 1 số dự án khoa học sức khỏe với cách tiếp cận đa ngành với VU và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách từ quỹ Eramus Mundus của Cộng đồng Châu Âu liên quan đến trao đổi nâng cao năng lực nguồn nhân lực Hà Lan và Việt Nam, về đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực khoa học sức khỏe. 

 

H4:Thăm và làm việc tại Viện Y tế công cộng và Môi trường quốc gia Hà Lan (RIVM)

 

 

H5: Thăm và làm việc tại Đại học Tự do Amsterdam, Hà Lan

 

Trong các buổi làm việc tiếp theo, nhóm công tác cũng đã thảo luận về kế hoạch xây dựng chương trình giảng dạy định hướng Một sức khỏe, trong đó bàn về việc chọn nhóm đối tượng giảng dạy và các trường đại học tham gia giảng dạy. Tham dự buổi khởi động các gói ngân sách của Học bổng Erasmus trong năm 2020. Nhóm cũng dành một khoảng thời gian làm việc tại VU để hỗ trợ các nghiên cứu sinh trong phân tích số liệu định lượng thuộc dự án NSA tại Lào và Việt Nam.