Sự kiện

An abstract should be in one paragraph with no more 350 words, describing the major aspects of the entire paper in a prescribed sequence that includes: 1) Introduction: The overall purpose of the study and the research problem(s) you investigated; 2) Objective(s): The outcomes that you aim to achieve by conducting research; 3) Method: The basic design of the study; 4) Results: Major findings or trends found as a result of your analysis; and, 5) Conclusions: a brief summary of your interpretations and conclusions.

Hội nghị Khoa học Cố đô là hoạt động thường niên của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị là diễn đàn trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm quản lý ở tất cả các lĩnh vực khoa học, nhằm góp phần chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống người dân tại tỉnh nhà và trên phạm vi cả nước.  

Emerging infectious diseases are, more than ever, at the center of the world’s attention. Join a diverse group of colleagues from around the world as they present new knowledge and breakthroughs about how to discover, detect, understand, prevent and respond to outbreaks of emerging disease threats.

Rescheduled Date: October 3-5th, 2021

Venue: Kaohsiung Marriott Hotel (Kaohsiung, Taiwan)

Length: 2.5 days (+1 day Pre-Event Meeting)

Program: Interest Group Seminars, Summit Programming (Workshops, Oral/Poster Presentations, Symposiums, Alternative Sessions, Plenary Speakers), Welcome Reception, Banquet, Master Classes, Cultural Tours

The Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health will be organising the “APACPH International Webinar 2.0 on COVID-19 pandemic – Developing and Accomplishing COVID-19 Exit Strategy Plan” on the 16th June 2020 (Tuesday) at 10.00am (GMT+7)

Hoạt động tiêu biểu

ICHR publication on "Health behavior"
Health behaviors are actions individuals take that affect their health. They include actions that lead to improved...
ICHR publication on "Environmental Health"
Environmental health is the branch of public health that: focuses on the relationships between people and their...
ICHR publication on "Infectious and Tropical diseases"
Vietnam faces infectious diseases, tropical diseases related to the climate characteristics of the region. Research in...
ICHR publication on "Mental health and NCDs"
ICHR Institute has leading experts in these fields in the Central - Central Highlands region, participating in research...
ICHR publication on "Maternal & Child Health and Reproductive Health"
Maternal & Child Health and Reproductive Health is a strong research area of ICHR with the participation of many...

Hội nghị Toàn quốc về Sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục lần thứ 2

Được Bộ Y tế cho phép và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) hỗ trợ trong khuôn khổ chương trình Một Liên hợp quốc 2012-2016 (One Plan), Vụ Sức khoẻ Bà mẹ và Trẻ em và Trường Đại học Y tế Công cộng phối hợp tổ chức “Hội nghị toàn quốc lần thứ hai về Sức khoẻ sinh sản và Sức khoẻ tình dục (SKSS/SKTD): Từ bằng chứng tới chính sách”  vào ngày 11 tháng 11 năm 2014 tại Hà Nội, Việt Nam.

 

Ban tổ chức trân trọng kính mời tất cả các tổ chức, nhà nghiên cứu, nhà khoa học và chuyên môn trong và ngoài nước quan tâm đến lĩnh vực SKSS/SKTD tham dự Hội nghị. Đây là một dịp cho các Quí vị chia sẻ và thảo luận các nghiên cứu thuộc lĩnh vực này cũng như chuyển tải các kết quả đó đến các nhà quản lý, hoạch định chính sách và những đơn vị triển khai. Ban tổ chức mong nhận được các báo cáo nghiên cứu của các Quí cơ quan, Quí vị tham gia Hội nghị này. Những báo cáo có chất lượng sẽ được chọn để in trên tạp chí Y tế công cộng Việt Nam. Ban tổ chức sẽ hỗ trợ kinh phí đi lại và ăn ở cho các báo cáo viên được lựa chọn trình bày tại Hội nghị. Chi tiết những báo cáo viên được hỗ trợ kinh phí sẽ được thông báo trước ngày 01/10/2014 tại trang web của hội nghị: skss2014.hsph.edu.vn  Ban Tổ chức xin gửi Bản Thông báo Hội nghị và mẫu tóm tắt báo cáo ở file đính kèm.

 

 Đề nghị Quí cơ quan, Quí vị hoàn thành bản Tóm tắt bài trình bày theo mẫu đã gửi kèm về Trường Đại học Y tế công cộng trước thứ sáu, ngày 15/08/2014 qua email rh2conference@hsph.edu.vn hoặc đường bưu điện.

 

Trân trọng thông báo

Ban Thư ký hội nghị

ThS. Đinh Thị Biên Thùy

Trường Đại học Y tế công cộng, 138 Giảng Võ, Hà Nội

Điện thoại: 04-62732040              

Fax: 04-62662385

Di động: 09831.17678                   

E-mail: rh2conference@hsph.edu.vn