Sự kiện

The 10th Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health and Rights (APCRSHR10) will be held in Siem Reap, Cambodia from 26th to 29th May, 2020

“Improving Health Equity among Greater Sub-Mekong Region: A Public Health Challenge”

 

The Faculty of Public Health, Mahidol University collaborating with Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH) will organize the 51st APACPH conference 2019 under the theme “SDGs in Reality”

The 7th AHLA conference with the main theme Health Literacy in Smart Universal Healthcare, to be held in Ho Chi Minh, Vietnam, 10th-12th November 2019

Hoạt động tiêu biểu

ADDRESSING VIOLENCE AGAINST CHILDREN - Mapping the Needs and Resources in Eight Cities across the World - An EBLS's NaRA Report
The Evidence for Better Lives Study is a critical partner in the efforts by international organisations to achieve the...
Dự án nghiên cứu dịch tễ học rắn cắn tại thành phố Cần Thơ năm 2018
Viện NCSKCĐ hợp tác với Viện Y học Nhiệt đới Bernhard Nocht, Hamburg, CHLB Đức cùng với Sở Y tế TP Cần Thơ đã triển...
“Nghiên cứu thuần tập về sức khỏe thanh thiếu niên Huế: Nâng cao thị lực và dự phòng các bệnh không lây nhiễm”
Viện Nghiên cứu Sức khoẻ Cộng đồng, Trường Đại học Y Dược Huế phối hợp với Trường Đại học Y Nha Tokyo, Nhật Bản tiến...
Science Cafe tháng 5: "Tại sao phải đặt vấn đề Đạo đức trong nghiên cứu Y học" - GS. Trần Tịnh Hiền
Buổi Cafe khoa học chủ đề "Tại sao phải đặt vấn đề đạo đức trong nghiên cứu Y học" với sự tham gia của GS. Trần Tịnh...
Health risk due to food contamination induced by urban flood - PhD student: Nguyen Thanh Gia
Hue city is located in central Vietnam on the banks of the Huong (perfume) river. The rainy season is from August to...

Hội nghị khoa học Quốc gia về Phòng, chống HIV/AIDS lần thứ VI

Webiste Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng giới thiệu Thông báo Tổ chức Hội nghị khoa học Quốc gia về Phòng, chống HIV/AIDS lần thứ VI

Thời hạn nộp báo cáo và đăng ký tham dự Hội nghị

  • Hạn cuối nhận bài báo tóm tắt và báo cáo toàn văn:               ngày 30/7/2015
  • Hạn cuối đăng ký tham dự Hội thảo vệ tinh:                           ngày 15/8/2015
  • Mẫu phiếu đăng ký tham dự  Hội thảo vệ tinh tại Phụ lục 2.
  • Hạn cuối đăng ký triển lãm và tài trợ Hội nghị:   ngày 01/10/2015
  • Mẫu phiếu đăng ký gian hàng triển lãm tại Phụ lục 3.
  • Hạn cuối đăng ký đại biểu tham dự:                     ngày 30/10/2015Toàn văn thông bảo và phụ lục kèm theo: download

Thông báo HNKH lần 2: download

Link kèm: http://vaac.gov.vn/Desktop.aspx/Noi-dung/Thong-bao/To_chuc_Hoi_nghi_khoa_hoc_Quoc_gia_ve_Phong_chong_HIVAIDS_lan_thu_VI/